Kornea Nakli

Ülkemiz organ nakli konusunda maalesef oldukça geri kalmıştır. Ülkemiz de organ bağışı yeterince yaygın olmadığından her yıl binlerce kişi organ beklerken hayatını kaybetmektedir. Bağışlanabilecek organlardan biriside gözün bir bölümünü oluşturan kornea’dır. Sizlere kornea’nızı bağışlayarak bir kişinin görmesini sağlayabilirsiniz.

Göz retinasında oluşan ciddi yaralanmalar veya yırtılmalar sonucunda görülen görme kayıplarını önlemek ancak kornea nakli ile gerçekleşebilmektedir. Kornea nakli ülkemizde oldukça az sayıda yapılabilmektedir.

Organ nakli yapan hasta yakınlarının bu konuda detaylı bilgilendirilmemesinden kaynaklı yanlış düşünceler genellikle aileleri kornea nakline karşı tepkili durmalarının nedenidir. Kornea naklini göz nakli olarak algılayan aile bireyleri kaybettikleri yakınlarının gözlerinin bir başkasına verilmesini doğru bulmadıklarını belirtmektedirler. Kornea naklinde tamamen göz alınmamakta sadece göz içerisinde bulunan kornea tabakası alınarak nakil bekleyen hastalara nakil edilmektedir. Ailelere bu durum bilinçli şekilde anlatıldığında aileler kornea nakline ılımlı bakarak izin vermektedirler.

Nakil için sadece ailenin izin vermesi yeterli olamıyor maalesef. Kornea alınan hasta ile nakil yapılacak hastanın yaşlarının tutması gerekmektedir. Kornea nakillerinde genellikle doku reddi görülmemektedir. Bunun nedeni ise korneanın damar bulundurmaması olduğu belirtilmektedir. Kornea nakillerinden sonra hastalar belirli bir süre nekahet dönemine girerler, bu süre içerisinde hekimlerinin verdikleri ilaçları düzenli şekilde kullanan hastalar kısa bir süre içerisinde tekrar görme yeteneklerini kazanmaktadırlar.